J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Prezydent Węgier Ferenc Mádl Drukuj Email

Prezydent Węgier Ferenc MádlFerenc Mádl urodził się 19 stycznia 1931r. w niewielkiej miejscowości Bánd niedaleko Veszprém. W 1955r. ukończył wydział Prawa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Dodatkowo w latach 1961-63 pogłębiał wiedzę na wydziale Prawa Międzynarodowego w Sztrasburgu. Do roku 1973 pracował w Instytucie Nauk Państwowych i Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk, a następnie rozpoczął karierę wykłądowcy uniwersyteckiego.

W 1978r. otrzymał stanowisko przewodniczącego Instytutu Prawa Cywilnego na wydziale Prawa i Nauk Politycznych na uniwersytecie budapeszteńskim. Od 1985r. przewodził wydziałowi prawa międzynarodowego tamże. W 1974r. otrzymał tytuł naukowy doktora, po zakończoną sukcesem obronie pracy "Firma i konkurencja ekonomiczna w świetle prawa gospodarczej integracji europejskiej". W 1987r. został członkiem korespondencyjnym, a w 1993r. - pełnoprawnym, Węgierskiej Akademii Nauk.

W czasie swojej pracy akademickiej zajmował się przede wszystkim zagadnieniami prawa cywilnego, handlowego, porównawczego i międzynarodowego oraz kwestiami prawnymi związanymi z międzypaństwową wymianą handlową. Jest członkiem Akademii Handlu Międzynarodowego i Prawa w Harvardzie, Międzynarodowego Instytutu Prawnego w Genewie, Europejskiej Akademii Nauk w Londynie, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa w Rzymie. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Kalifornijskim, w Berkeley, Szkole Prawa McGeorge w Sacramento, na Uniwersytecie w Salzburgu i Munich. Napisał blisko 20 książek i 200 publikacji w różnych językach. Brał aktywny udział w opracowywaniu projektów kodyfikacji prawnych na Węgrzech i w innych krajach europejskich. Zasiadał też w licznych komisjach arbitrażowych ds. handlu międzynarodowego (w Budapeszcie, Wiedniu i Waszyngtonie).

Między 23 majem 1990r. i 22 lutym 1993r. piastował urząd ministra bez teki w rządzie Józsefa Antalla. Odpowiedzialny był za nadzór Węgierskiej Akademii Nauk oraz opracowanie rządowych programów z zakresu nauki i koordynację działań rządowych w zakresie ich realizacji. Reprezentował rząd węgierski i premiera w organizacjach międzynarodowych oraz ściśle współpracował z ministrami sprawiedliwości, spraw zagranicznych i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Od 1991r. był również doradcą rządu w sprawie budowy elektrowni wodnej Bős-Nagymaros na granicy węgiersko-słowackiej. Od 1 sierpnia 1990r. był przewodniczącym Agencji Własności Skarbu Państwa.

W okresie między 22 lutym 1993r. i 15 lipca 1994r. stał na czele Ministerstwa Kultury i Edukacji Publicznej. Z tego tytułu zasiadał również w komisji opracowującej strategię rządową względem rozwoju młodzieży i całego społeczeństwa oraz koordynującej działania związane z przyszłą integracją europejską.

W 1995r. po raz pierwszy wysunięto jego kandydaturę na stanowisko prezydenta Republiki Węgier. Jego osoba zyskała poparcie partii opozycyjnych: Węgierskiego Forum Demokratycznego, Chrześcijańskiej Demokracji i Fidesz, ale nie zdołała zgromadzić większości głosów zapewniających fotel prezydencki. W 1996r. Ferenc Mádl objął stanowisko przewodniczącego Węgierskiego Cywilnego Związku na rzecz Współpracy, a od 1999r. zasiadał w komisji doradczej rządu. 15 marca 1999r. uhonorowano go nagrodą Széchenyi'ego za wkład w rozwój prawa międzynarodowego. We wrześniu tego samego roku otrzymał również odznaczenie Legii Honorowej z rąk prezydenta Francji.

Prezydent Republiki Węgierskiej między 4 sierpnia 2000r. i 4 sierpnia 2005r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws