J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Park Kiskunság - Miklapuszta Drukuj Email

MiklapusztaOkolice leżących w dolinie Dunaju miejscowości Mikla, Akasztó, Szakmár określane są przez mieszkańców okolicy mianem Miklapuszta. Lokalny krajobraz uformowany został przez potężny nurt prehistorycznej rzeki, Ős-Duna, przez co znacząco różni się od widoków, jakie możemy podziwiać w pozostałej części Parku Narodowego. Nie ma tu piaszczystych łach ani wydm, za to występują bardzo grube (osiągające nawet metr) warstwy alkalicznej gleby o silnym zasoleniu. Powstały na skutek powolnego wysychania pierwotnie rozciągających się tu podmokłych obszarów, które uległy następnie procesowi powolnego nasączania się chlorkiem sodu. Sąsiadują one z płatami sodowo-wapiennych łat ziemi oraz miejscowymi oczkami wodnymi, stanowiąc niezwykle ciekawe środowisko życia dla wyspecjalizowanych gatunków roślin.

Niestety, ponieważ niewiele roślin zdolnych było przystosować się do wzrostu i rozmnażania na glebach słonych, dominują tu głównie znane halofity (Puccinellia limosa, pieprzyca szerokolistna i sodówka nadmorska), ale niedostatek flory z powodzeniem rekompensuje ogromna liczba występujących tu gatunków ptaków. Żwirowce łąkowe, rycyki, sieweczki morskie, kulony, dropie, błotniaki łąkowe i kobczyki to bardzo często spotykani mieszkańcy okolicy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws